Ett förslag som nyligen blivit verklighet är att cyklister på 200 kvarter i Stockholm numera inte behöver tänka på om vägen är enkelriktad för bilar eller inte – nu får cyklar nämligen cykla mot enkelriktat.

Gammal skylt för enkelriktat som kommer att bytas ut nuDe senaste åren har det blivit allt mer poppis att cykla och detta över hela landet, men faktiskt framförallt i Stockholm. Därför la man fram ett förslag för en tid sedan om att slopa regeln om att cyklar, precis som bilar, inte får köra mot enkelriktat på de gator där trafiken bara får gå åt ett håll. Detta har man nu börjat ändra på och från september i år har man börjat skylta om i huvudstaden och den gamla skylten som visar enkelriktat kommer att plockas bort helt och hållet.

Prövade att tillåta cykling på vissa enkelriktade gator

I Dagens Nyheter skriver man att efter en rad olika motioner och debatter har Stockholm stad tillslut backat. Man kommer att slopa förbudet för cyklister att cykla mot trafiken på enkelriktade gator, i alla fall på vissa platser i city. Men för att se om detta skulle orsaka fler olyckor, vilket nej-sidan till förslaget hävdat, ville man först testa och se hur det skulle fungera. Under våren prövade man därför att skylta om på utvalda ställen där man lät cyklisterna cykla mot enkelriktat på gator utan markerade och avskilda cykelfält. Och detta fungerade alldeles utmärkt. Detta gjorde att man under sommaren utökade denna typ av försök till att vara tillåtna på andra gator runt om i storstaden och nu i september har man varit i full för med att byta ut enkelriktat-skyltarna helt och hållet mot nya skyltar som visar att det är okej för cyklar att köra mot trafiken på just denna gatan.

Varför gör man denna ändring?

Eftersom det under de senaste året blivit mer populärt att cykla inne i city, något som staden också vill att det ska vara, har man gjort denna nysatsning för att underlätta för cyklisterna. Till Dagens Nyheter har till exempel Per-Åke Tjärnberg, som är projektledare på trafikkontoret, uttalat sig om att framförallt två platser i stan kommer bli enklare att ta sig fram över för cyklisterna och dessa är vid nedre delen av Östermalm och i kvarteren söder om Folkungagatan på Södermalm – två områden som innehåller många enkelriktade gator som ställer till det när cyklisterna tar sig fram.